Adatvédelem

Alapelvek, tövényi hivatkozások a Humán Centrum Kft. adakezelése során

 

A Humán Centrum Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

 

A Humán Centrum Kft. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-72362/2014 

 

A Humán Centrum Kft a személyes adatok kezelés során olyan eszközöket üzemeltet, hogy a kezelt adat arra jogosultaknak hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, és jogosulatlan hozzáférés ellen védett. 

A Humán Centrum Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen. Az üzemeltető szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokról gondoskodik.

 

Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat segítségével.

Az érintett kérelmére a Humán Centrum Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, és feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

A Humán Centrum Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

 

Amennyiben a Humán Centrum Kft. személyes adatok kezelésével kapcsolatos eljárásával kapcsolatosan további kérdése van, kérjük, keressen fel minket a következő elérhetőségeinken:

Humán Centrum Kft.
Budapest
Dohány u. 27
1074

Telefon: +36 1 877 0900
Fax: +36 1 8770910

e-mail: info@humancentrum.hu