Adatvédelem

Alapelvek, tövényi hivatkozások a Humán Centrum Kft. adakezelése során

 

A Humán Centrum Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyének a személyes adatok gépi feldolgozása során történő védelméről szóló 1998. évi VI. törvénnyel.

A Humán Centrum Kft. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-72362/2014 

A Humán Centrum Kft a személyes adatok kezelés során olyan eszközöket üzemeltet, hogy a kezelt adat arra jogosultaknak hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, és jogosulatlan hozzáférés ellen védett. 

A Humán Centrum Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen. Az üzemeltető szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokról gondoskodik.

 

Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek

Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adataid kezeléséről, kérheti személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását, és bármikor jogosult a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. 

Személyes adatai módosítását, pontosítását vagy felhasználói profilja felfüggesztését Ön is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

Az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult a Humán Centrum Kft-nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheti a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

A Humán Centrum Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

Amennyiben a Humán Centrum Kft. személyes adatok kezelésével kapcsolatos eljárásával kapcsolatosan további kérdése van, kérjük, keressen fel minket a következő elérhetőségeinken:

Humán Centrum Kft.
Budapest
Dohány u. 27
1074

Telefon: +36 1 877 0900
Fax: +36 1 8770910

e-mail: info@humancentrum.hu