Nyugdíjas szövetkezeti munka

Nyugdíjasok szakértelme

A nyugdíjas szakemberek évtizedek alatt felhalmozódott tapasztalata a gazdaság számos területén jól kiaknázható. Alkalmi és projektmunkák esetén, részmunkaidőben, fiatalok betanításánál, nyugdíjas korú, korábbi kollégák tovább foglalkoztatása esetén is jó megoldás a nyugdíjas szövetkezeti munka alkalmazása. Mondja el, Önnek mire volna szüksége!

Gazdaságosság

Anyagilag azonosan motivált munkavállalók esetén egyértelmű ennek a foglalkoztatási formának a gazdaságossága. Ugyanis a nyugdíjas szövetkezeti tagok közreműködésével ellátott munka jelentős adó és járulékkedvezményekkel járhat ( pl: SZOHA, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, nyugdíjjárulék ). A megtakarítás 30-50%-os is lehet, azonos nettó bér mellett,  a munkabérre rakódó és a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói terheket is figyelembe véve. Kérjen példaszámítást nyugdíjas nyudíjas dolgozók foglalkoztatására!

Azon nyugdíjas munkavállalók esetén, akikre érvényesek az alábbiak, szövetkezetünkön keresztül az adókedvezmény érvényesíthető: A törvény alkalmazása során öregségi nyugdíjasnak kell tekinteni azt a személyt, aki

  • öregségi teljes vagy résznyugdíjban,
  • a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugdíjban részesül. 

Előnyös a nyugdíjasoknak is

A nyugdíjasok kapcsolati tőkéje gyorsan zsugorodik, de szövetkezetünk összehangolja a munkaerőpiaci keresletet és a nyugdíjas munkavállalói kínálatot. A nyugdíjas szövetkezet tagjának díjazását gyakorlatilag semmilyen közteher nem terheli a 15% szja-n kívül, azaz magasabb nettó bért érhet el, mintha a cég közvetlenül alkalmazná. A nyugdíjas dolgozó a szövetkezetben történő személyes közreműködése alapján nem válik biztosítottá, így az itt szerzett jövedelem nem számít bele a jövedelem korlát számításába, ugyanakkor a nyugdíj összegét sem növeli.

Nyugdíjas szövetkezeti munkaszervezés  

A toborzás-kiválasztásban is hasonló média megjelenést, tanácsadói részvételt, szoftveres támogatást biztosít nyugdíjas szövetkezetünk, mint főállású munkaerő-szervezés esetén. A nyugdíjas foglalkoztatást a 2006. évi X. szövetkezetekről szóló törvény 25-41.§-ai szabályozzák. Az előírások betartásával garantáljuk a törvényes foglalkoztatást.

A cég meghatározza, milyen típusú munkát kíván megrendelni, a nyugdíjas szövetkezet pedig:

  • álláshirdetést ad fel,
  • ellátja a toborzás-kiválasztás teendőit,
  • szerződést köt a kiválasztott nyugdíjasokkal,
  • elvégzi a hatósági bejelentést,
  • visszaigazolt teljesítés alapján bérszámfejtést végez,
  • utalja a bért a nyugdíjasoknak.

A megbízó csak a ledolgozott óráknak megfelelő díjazást fizet a szövetkezetnek. Így a költségek órára pontosan alátámasztottak. A nyugdíjas szövetkezeti munka igénybevétele kényelmes és gazdaságos kiegészítője lehet a főállású foglalkoztatásnak. Használja ki!