Az új munkatársak kiválasztási módszere ma már nem lehet egyszerűen önéletrajzok átolvasása és személyes beszélgetések sora, hiszen annak sikerén a pályázó jövője, személyes biztonsága múlik, ezért hitelessége kétségbe vonható.  Megbízóinkkal közösen kialakított pozíció profil alapján többféle interjútechnikával bizonyosodunk meg a jelentkező tényleges képességeiről.

Már a kiválasztás korai szakaszában pl. az önéletrajz tartalmából és felépítéséből is leszűrhető sok fontos szempont a szakmai tapasztalatokra, személyiségre, képességekre, készségekre vonatkozóan. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy társaságunknál minden egyes pályázó írásos visszajelzést kap a kiválasztási döntésről akkor is, ha az önéletrajzok előszűrését követően telefonos interjúra nem kerül sor. Ebben megköszönve jelentkezését biztatjuk, hogy nézzen körül honlapunkon tapasztalataihoz és elvárásaihoz jobban illeszkedő álláslehetőségek reményében. 

Telefonos interjú során a pályázót bővebben tájékoztatjuk a pozícióról, felderítjük a motivációit, a kommunikációs képességeit, bizonyos személyiségjegyeit, vagy akár nyelvi képességeit, valamint meghallgatjuk elképzeléseit, ennek alapján döntjük el, hogy érdemes-e személyesen is találkoznunk.

Személyes interjú alkalmával többféle módszert alkalmazunk, hogy megismerjük az álláskereső szakmai tapasztalatait, személyiségjegyeit. Ekkor többféle módszer kombinált alkalmazásával megkapunk a munkavállalóról egy komplex képet, mely alapján a szervezet számára az adott pozícióhoz leginkább illeszkedő munkatársat tudjuk alkalmazni.

Szakmai interjú főként olyan pályázók megismerésénél jellemző, ahol a tanult ismeretek és az adott területen megszerzett szakmai tapasztalatok az elsődlegesek, a hangsúly az azonnal felhasználható tudás kiderítésén van.

A strukturált interjúkat olyan esetekben is alkalmazhatjuk, mikor több tanácsadónk keres ugyanazon munkakörökbe több munkavállalót. Fő szempont itt, hogy a válaszok összehasonlíthatóvá, a kiválasztási kritériumok pedig lefedetté válnak. Ezen, viszonylag kötött interjútechnika segítségével elérhető a szubjektivitás jelentős csökkentése is.

Szituációs interjú alkalmával a munkakörre jellemző feladat vagy konfliktushelyzet megoldását vizsgáljuk. Az eljárás sajátossága, hogy nemcsak a rátermettséget mérhetjük, hanem sok plusz információt is nyerhetünk belőle a pályázó személyiségére vonatkozóan.

kompetencia alapú interjútechnika a legfrissebben bevezetett módszer, mellyel a kiválasztási beválást jelentősen növelhetjük. A pozíció betöltéséhez nélkülözhetetlen kompetenciák kijelölése a megbízóval közösen történik. A kompetenciák definíciói és szintjei pontosan rögzítettek, így elkerülhetők az értelmezésbeli különbségek. A prioritást kapott kompetenciák alapján történik meg a legígéretesebb munkavállalók értékelése. Így a leendő munkáltató könnyen átlátható riportban vizsgálhatja meg, hogy az egyes jelöltek mennyire felelnek meg a kiemelt kompetenciáknak. A szervezet és a munkaköri célokból kiindulva a követelménynek leginkább megfelelő pályázót tudjuk bemutatni.

Tesztek

Ritkábban, megbízói kérésre teszt-eredményekkel is megerősítünk egy-egy kiválasztási döntést. A pszihometriai tesztek többségének fő jellemzője, hogy nem feltétlenül vállalkoznak teljes kép kialakításra, hanem egy-egy a munkakör szempontjából lényeges személyiség-dimenzió feltárására törekszenek. Természetesen összbenyomásra építő tesztelésre is lehetőség van, melynek alapfeltevése, hogy az egyes tulajdonságok külön-külön történő tanulmányozásából nem áll össze az ember sajátos összképe, ezért azokat összességükben vizsgálja. Cégünk a Captain online tesztrendszert ajánlja.

Grafológia a kiválasztásban döntéstámogató eszközként alkalmazható. A grafológus körülbelül 120-140 tényezőt figyel a kézírásban, melyeket összefüggésükben értékel. Külön előnye, hogy ez a vizsgálati eljárás nem manipulálható, az interjúra még a jól felkészült jelöltről is reális képet mutat terhelhetőségét, problémamegoldó készségét, kreativitását, együttműködési képességét, konfliktuskezelését vagy önértékelését illetően.

A felsorolásban található kiválasztási módszertant, mind a munkaerő-kölcsönzés, mind a munkaerő-közvetítés során kombináltan alkalmazzuk.