Nyugdíjasok szakértelme

A nyugdíjas szakemberek évtizedek alatt felhalmozódott tapasztalata a gazdaság számos területén jól kiaknázható. Alkalmi és projektmunkák esetén, részmunkaidőben, fiatalok betanításánál is jó megoldás a nyugdíjas szövetkezeti munka. 

 ÁRAJÁNLATKÉRÉS 

Nyugdíjas szövetkezeti munka

Adó-, és járulékkedvezény

A HumánCentrum Nyugdíjas Szövetkezeti tagok közreműködésével elvégzett munka jelentős adó-, és járulékkedvezményekkel járhat a normál főállású foglalkoztatáshoz képest (pl.: SZOHA, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, nyugdíjjárulék). Azonos nettó bér mellett a megtakarítás 30-50%-os is lehet,  a munkabérre rakódó és a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói terheket is figyelembe véve. 

  • Nincs szabadsággal, betegszabadsággal és táppénzzel kapcsolatos költség.
  • A foglalkoztatás rendkívül rugalmas, lehet a hónap minden munkanapján, vagy csak bizonyos napokon, esetleg csak heti néhány órában is.
  • A 40 év alatti hölgyek esetén öregségi nyugdíj-korhatár alatti életkorban lévő szövetkezeti tag díját nem terheli kereseti korlát. 
  • A szervezés és munkaügyi adminisztráció a mi dolgunk, viszont a szakmai irányítás Önnél marad

Kérjen példaszámítást nyugdíjas dolgozók foglalkoztatására!

Előnyös a nyugdíjasoknak is

A nyugdíjasok szakmai kapcsolatrendszere egyre csökken, de szövetkezetünk összehangolja a munkaerőpiaci keresletet és a nyugdíjas munkavállalói kínálatot. A nyugdíjas szövetkezet tagjának díjazását gyakorlatilag semmilyen közteher nem terheli a 15% Szja-n kívül. A nyugdíjas dolgozó a szövetkezetben történő személyes közreműködése alapján nem válik biztosítottá, így az itt szerzett jövedelem nem számít bele a jövedelem korlát számításába, ugyanakkor a nyugdíj összegét sem növeli.

Nyugdíjas szövetkezeti munkaszervezés  

A toborzás-kiválasztásban is hasonló média megjelenést, tanácsadói részvételt, szoftveres támogatást biztosít nyugdíjas szövetkezetünk, mint főállású munkaerő-szervezés esetén. A nyugdíjas foglalkoztatást a 2006. évi X. szövetkezetekről szóló törvény 25-41.§-ai szabályozzák. 

Ön meghatározza, milyen típusú munkát kíván megrendelni, mi pedig:

  • álláshirdetést adunk fel,
  • ellátjuk a toborzás-kiválasztás teendőit,
  • szerződést kötünk az Ön által kiválasztott nyugdíjasokkal,
  • elvégezzük a hatósági bejelentést,
  • visszaigazolt teljesítés alapján bérszámfejtést végzünk,
  • utaljuk a bért a nyugdíjasoknak.

Ön csak a ledolgozott óráknak megfelelő díjazást fizeti a szövetkezetnek. Így a költségek órára pontosan alátámasztottak. A nyugdíjas szövetkezeti munka igénybevétele kényelmes és gazdaságos kiegészítője lehet a főállású foglalkoztatásnak. Használja ki!

Kérjen visszahívást